profiel

ARCHITECTUUR
Architectuur is functionele ruimtelijke kunst, waarbij de menselijke behoeften die zij zich verbeelden worden gerealiseerd. Dit proces vraagt van de architect een inspirerende en tegelijkertijd dienende houding. De architectuur vormt de synthese tussen het gebruik en de beleving. Het benadrukt de kwaliteiten van de omgeving en respecteert het bestaande. Het voegt subtiele nieuwe elementen toe, passend binnen een bepaald concept. Onze gebouwen zijn gemaakt met eerlijk gebruik van materialen. Een zorgvuldige detaillering drukt dynamiek, expressiviteit en helderheid uit. Om dit te verwezenlijken vraagt het een intensieve samenwerking met de gebruikers met als einddoel een tevreden gebruiker.

RESTAURATIE
De continuïteit van de architectuur in de tijd moet zichtbaar zijn. Bij restauraties kan met respect voor de bestaande architectuur, door het subtiel toevoegen van tijdovereenkomstige architectonische elementen, de continuïteit van de architectuur zichtbaar worden. Dit draagt bij aan het educatieve karakter en is leesbaar voor toekomstige generaties. De leesbaarheid van de stad is immers afhankelijk van dit soort tijdgebonden elementen. Er dient altijd een afweging gemaakt te worden tussen het herstellen, vernieuwen, namaken en toevoegen. Deze afwegingen vormen een onderdeel van een proces dat de discussie tussen de verschillende visies, denkrichtingen, scholen en monumenteninstanties oproept en niet uit de weg gaat. Binnen dit spanningsveld kunnen oplossingen ontstaan die door hun andere aard dan het aanwezige een waardevolle verrijking zijn voor het bestaande. Zij tonen respect voor de bestaande architectuur en vormen weer continuïteit.