info

KoKo-panden

X

OPDRACHT
De zes "KoKo-panden" zijn gelegen in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam, tussen de Waag en Oude Schans.
Deze panden waren genomineerd om gerestaureerd of gerenoveerd te worden.
Onze opdracht was:
* het bouwkundig in kaart brengen van deze panden,
* het verzorgen van de aanvraag bouw- en monumentenvergunning,
* het opnemen van de bouwkundige staat,
* overleg plegen met gemeente, constructeur en nutsbedrijven,
* het verwerken van de opname in bestek- en bouwvoorbereidingstekeningen mede ten behoeve van de calculatie.