info

facts

schoonhoven-NOORD

X

OPDRACHT
Het betreft een transformatie proces van een te herstructureren stedelijk gebied ten noorden van de binnenstad Schoonhoven. Dit is een voortzetting van de opdracht “Zilverstad”. Op dit moment heeft er onderzoek plaatsgevonden naar het aantal mogelijke woningen. Deze gegevens zijn in een massa studie vertaald.

ONTWERP
In de jaren van de naoorlogse wederopbouw is met een gestempelde stedenbouwkundige structuur de oorspronkelijke landelijke verkaveling verwijderd. De landelijke slagenverkaveling met sloten zijn zeer kenmerkend voor Schoonhoven en omstreken.
We hebben het ritme van de verkaveling weer teruggebracht en als onderlegger gebruikt voor de stedelijke vernieuwing van de uitbreidingswijk. De nieuwe verkaveling introduceert een nieuwe landschappelijke invulling van het achterliggende woonlandschap met eengezinswoningen en woongebouwen. Dit levert een meerwaarde op in beleving voor het totale gebied.

facts

X

OPDRACHTGEEFSTER:
Qua Wonen Schoonhoven

TEAM:
Robbert van Vulpen
Henk Jan Spruijt

STATUS:
ontwerp -
2004 - in ontwikkeling

GETALLEN:
10,8 ha locatieoppervlak