info

facts

backoffice Utrecht

X

OPDRACHT
Met de aankoop van een Rijksmonument aan de Plompetorengracht werd de start gemaakt het ontwerp voor een nieuwe kantoorruimte.

ONTWERP
Het gebouw bestaat uit twee huizen die rond 1860 samen zijn gevoegd tot een groot huis. In het gebouw ontbreken door deze opzet de verbindingsgangen naar de trappenhuizen. Dit gegeven en de uitgangspunten van bedrijfscultuur van de toekomstige gebruiker gaven aanleiding om een soort geleidende verkeersroute die tevens de route vormde van de installatie voorzieningen en de overgangen tussen de werkruimten, vergaderruimten en verkeersroutes. Er is een "aorta" ontworpen waarin en waarmee al deze zaken worden geregeld.Het gebouw wordt aan de achterzijde ontsloten door een lift die als een autonome toevoeging geplaatst is.
De zolderverdieping wordt getransformeerd tot de ontmoetingsverdieping. Hier is de centrale ontmoetingsruimte gelegen. De vlieringvloeren worden gedeeltelijk verwijderd en er worden glazen structuren aangebracht die ruimtelijkheid en openheid weergeven.

facts

X

OPDRACHTGEEFSTER
SSH

TEAM
Robbert van Vulpen
Henk Jan Spruijt
Paul Rutjes

STATUS
ontwerp - directievoering
2004 - 2007

GETALLEN
6200 m3