info

facts

kopgebouw Ondiep

X

OPDRACHT
Een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om, op een braakliggend terrein en aansluitend op een bestaand woonblok, een gebouw te ontwerpen met een aantal zelfstandige wooneenheden. Het achterliggende woongebouw diende voldoende vrij zicht te  behouden.

ONTWERP
Het ontworpen gebouw is georiënteerd op het aanwezige open binnenterrein en kan gezien worden als een afronding van het bestaande bouwblok. Er is voor een autonoom gebouw gekozen, geplaatst op een sokkel. De sokkel, waar een bedrijfsruimte en een te herplaatsen transformator is opgenomen, sluit aan op de aanwezige winkels en bergingen op het binnenterrein. De algemene functies van de wooneenheden zijn aan de belending zijde geplaatst. Gescheiden door een gang bevinden zich aan de straatzijde de woon- en slaapkamers. Het geheel wordt bijeengehouden door een omtrekkende gevel die bekleed is met zink.

facts

X

OPDRACHTGEEFSTER
SSH

TEAM
Robbert van Vulpen

STATUS
ontwerp - bouwaanvraag
1997 - 1998

GETALLEN-