info

facts

oranjeplaats

X

OPDRACHT
Bij een besloten prijsvraag werd ons gevraagd een stedebouwkundig onderzoek te verrichten op een binnenstedelijke locatie. Het ging om de inpassing van een zorgcluster bestaande uit diverse praktijken en opvangvoorrzieningen met daaraan gekoppelde ouderenwoningen .

ONTWERP
Een stedebouwkundig onderzoek in dit deel aan de rand van de stad Schoonhoven was nodig om de diverse op elkaar te laten aansluiten. Een filtering van de beschikbare omliggende stedelijke rasters resulteerde in een stedelijke onderlegger. De resultante van deze filtering leverde een heldere structuur met een aantal modellen op zoals: twee onder een kap, blokken, stroken, villa’s en zichtlijnen. Door een herziening van de verkeersroutes ontstond tevens een betere ontsluiting van dit westelijk deel van de stad.

 

facts

X

OPDRACHTGEEFSTER
Qua Wonen Schoonhoven
Zorgpartners Midden - Nederland

TEAM
Robbert van Vulpen
Henk Jan Spruijt

GETALLEN
10.000 m2 locatieoppervlak
5560 m2 bvo woningbouw
1350 m2 bvo gezondheidscentrum