info

facts

polderplein Berkenwoude

X

OPDRACHT
De vraag was om een architectonische invulling te maken naar aanleiding van een ruimtelijk onderzoek voor een klein aantal woningen met een supermarkt.

ONTWERP
De locatie ligt binnen een kleinschalige dorpsstructuur aan het polderplein tegenover de plaatselijke kerk. De nieuwe invulling fungeert als een intermediair tussen het historische en voormalige dorpshuis en het nieuw in te richten polderplein. In de opzet van het plan zijn 3 grondgebonden woningen en een buurtsuper met een drietal hierboven gelegen appartementen opgenomen. De verbijzondering op de hoek is de inleiding tot het plein en gaat een relatie aan met de schuin tegenoverliggende kerk. Het is daarom iets forser worden vormgegeven dan de overige panden die de schaal hebben van de dorpsstraat.

facts

X

OPDRACHTGEEFSTER
Qua Wonen Schoonhoven

TEAM
Robbert van Vulpen
Henk Jan Spruijt

STATUS
ontwerp
2004 - in ontwikkeling

GETALLEN
4100 m3
1300 m2 bvo