info

facts

zilverstad

X

OPDRACHT
Het onderzoek bestond uit een volumestudie op de locatie Zilverstad met de inpassing van een zorgcentrum en daaraan verbonden woningen. Verder werd onderzocht op welke manier de achterliggende te herstructureren jaren vijftig wijk op de locatie kan aansluiten.

ONTWERP
Tegenover de gesloten kernstructuur van de binnenstad is een open structuur langs de rondweg wenselijk.
Een haaks op de rondweg gelegen volume van het R.O.C. Zadkine kan worden herhaald, als twee forse uitgestoken armen met op beide zijden woningen geprojecteerd en op de koppen afgesneden om de rondweg te begeleiden.
De aansluiting op de achterliggende woonwijk wordt bewerkstelligd door lage bebouwing op straatniveau en kan tevens gezien worden als een beëindiging van de wijk. Hierin zijn de zorgtaken van het complex en de wijk ondergebracht.
Op het schaalniveau van de rotonde wordt het complex beëindigd, als een "bonbondoos", een mooi en helder vormgegeven markeringspunt. Aan de andere kant wordt het begin van de nieuw te ontwikkelen wijk aangekondigd door een ranke, slanke toren "de wachter". Het plan introduceert bovendien de nieuwe invulling van het achterliggende woonlandschap met eengezinswoningen met een hoge dichtheid.
Tussen het woonlandschap en het zorgcomplex is een intermediair geplaatst door drie complexen die enerzijds de openingen tussen de armen opvullen van het zorgcomplex en anderzijds de achterliggende wijk aankondigen.
Door zichtlijnen vanuit de wijk te richten op de bouwmassa's van het zorgcomplex, wordt er een confrontatie met het zorgcomplex aangegaan.


facts

X

OPDRACHTGEEFSTER
Qua Wonen Schoonhoven
Zorgpartners Midden - Nederland

TEAM
Robbert van Vulpen
Henk Jan Spruijt

STATUS
ontwerp -
2003 - 2006

UITWERKING
Venster Architekten BV, Gouda

GETALLEN
9000 m2 locatieoppervlak